Disclaimer

De website www.looxsrevolution.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Looxs Clothing BV. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Looxs Clothing BV. De inhoud van deze website en andere uitingen van Looxs Revolution op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Looxs Revolution wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Looxs Revolution behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Looxs Revolution niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Looxs Revolution, welke geen eigendom zijn van Looxs Clothing BV. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Looxs Revolution. Hoewel Looxs Revolution uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Looxs Clothing BV worden onderhouden, wordt afgewezen. 

Looxs Revolution heeft alle mogelijke maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Al uw gegevens worden automatisch verwijderd 30 dagen na uw aankoop.